Dades personals

Mi foto
Llicenciada en Psicologia per la UIB i Professora d'EGB amb l'especialitat de Ciències i Matemàtiques. Màster en Psicologia Clínica per l'Institut Superior d'Estudis psicològics (ISEP) de Catalunya. Postgrau en Psicologia Infantil i Juvenil per L'Institut Maslow Catell (Biscaia). Terapeuta familiar sistèmica pel Centre Kine (Barna). Postgrau d'especialització en terapia breu i centrada en solucions pel Centre Kine (Barna) Actualment treballo en el Col.legi El Temple de Palma de Mallorca com a professora i orientadora d'ESO. També tinc un despatx privat on treballo com a psico-terapeuta clínica. Col.laboro com a psicòloga amb una ONG.

viernes, 10 de enero de 2014

Oferta de Formació Profesional curs 2016-17

Aquí tens dos enllaços per a que t'informis sobre la FP:

La formació profesional ó FP, se divideix en tres nivells:
- FP de grau superior
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST14ZI206492&id=206492
- FP de grau mita
https://drive.google.com/file/d/0B84UzU15vaECcGNpYW9Rd3Q0SFE/view?usp=sharing
- FP básica
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST14ZI206493&id=206493

- FP de regim especial

Pàginas Web d'interés:
Escola de diseny
http://www.escoladisseny.com/index.php

Formación Professional del Ministeri d'Educació i Ciència
http://www.todofp.es/

Formació Professional. Conselleria d'Educació Govern Balear.
http://www.caib.es/sacmicrofront/index.do?lang=ca&mkey=M14